Roeland Ruelens Sint-Job Brecht gemeenteraad

De kogel is door de kerk. Op 13 oktober 2024 ben ik kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brecht. Vanop de 6e plaat op de lijst van nu2960.

Waarom ben ik kandidaat in Brecht?

Ik wil het verschil maken in onze gemeente. Daar zet ik me al vele jaren voor in via vrijwilligerswerk en het organiseren van leuke evenementen die mensen samenbrengen, denk maar aan de Ballekesfeesten.
Ik vind het belangrijk dat onze gemeente wat warmer wordt. Een bestuur moet weten wat er leeft bij de mensen. Tussen de mensen komen vind ik daarom erg belangrijk.

Waar ik voor wil gaan? Dat is uiteenlopend. Maar een heel concreet voorbeeld: er moet een gemeentelijke sporthal in Sint-Job komen. Het is niet normaal dat een deelgemeente van +10.000 inwoners dit niet heeft, ouders moeten hun kinderen nu vaak naar andere gemeenten brengen om te sporten. Uiteraard blijf ik pleiten voor een nieuw goorhof, dat ruimte moet bieden voor culturele evenementen en voorstellingen, zoals we dat nu bv. hebben met ’t Centrum in Sint-Lenaarts. Daarnaast weten mensen dat ik blijf gaan voor wat meer leven in de gemeente, zodat mensen elkaar beter leren kennen. En jawel, ik heb ook gezonde aandacht voor de natuur in onze gemeente. Wat extra bomen en stukken groen? Laat maar komen.

Uiteraard zijn er nog vele andere punten, die ook in het programma van nu2960 terug te vinden zullen zijn.

Wat kiezen we met de gemeenteraadsverkiezingen?

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 12 oktober 2024. Mensen uit Brecht kiezen dan wie er voor hen in de gemeenteraad mag gaan zetelen. In totaal zijn er 31 zetels en zullen er dus 31 mensen verkozen worden. De gemeenteraad duidt uiteindelijk ook een schepencollege aan en een burgemeester.

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en schepenen beslissen over allerhande lokale onderwerpen die te maken hebben met onze gemeente. Waar wordt een straat (her)aangelegd? Hoeveel vuilbakken staan er in de gemeente? Hoeveel geld gaat er naar politie of brandweer? Welke evenementen krijgen een vergunning? Hoe ondersteunen we verenigingen? Hoe zorgen we voor groen in onze gemeente enzovoort.

Hoe stemmen?

Je hebt de keuze uit verschillende lijsten (partijen) om op te stemmen in Brecht. Binnen één partij kan je op meerdere kandidaten stemmen. Je kan dus bv. op de lijsttrekker en enkele andere kandidaten (en natuurlijk kandidaat 6) stemmen, ze krijgen elk een volwaardige stem.

Wil je op mij stemmen? Dan kies je dus de lijst nu2960 en dan de 6e plaats “RUELENS Roeland”. Je kan naast een stem voor mij dan ook nog andere kandidaten van nu2960 aanduiden.

Wie wordt er burgemeester in Brecht?

De burgemeester wordt rechtsreeks verkozen. De grootste lijst (partij) in de coalitie levert sowieso de burgemeester, van die lijst is de persoon met de meeste voorkeursstemmen automatisch burgemeester. Jouw voorkeursstem maakt dus een wezenlijk verschil.